Martin a Turčianske Teplice: +421 907 47 70 70
Silencia radí

Ako postupovať pri úmrtí blízkeho

V ťažkých chvýľach sme tu pre vás,  nemusíte vedieť ako postupovať, stačí nám kedykoľvek zavolať. 

Oznámte nám, čo sa stalo a my vám vysvetlíme ako postupovať, čo robiť a čo bude nasledovať.  

Odbremeníme Vás od všetkých starostí a vyriešime všetky náležitosti spojené s úmrtim.   

 Aj keď je situácia vždy nepríjemná, konajte s rozvahou. 

 Správny postup sa líši podľa okolností, ako a kde úmrtie nastalo. 

Úmrtie doma

 1. Bezodkladne kontaktujte pohotovosť (tel. čísla 112 alebo 155) a oznámte úmrtie.
 2. Lekár vykoná prehliadku zosnulého a vystaví doklad – List o prehliadke mŕtveho.
 3. V prípade ak:
  • nie je nariadená pitva, kontaktujte ihneď pohrebnú službu na nonstop čísle +421 907 47 70 70 ohľadom prevozu do chladiaceho zariadenia.
  • je nariadená pitva, kontaktujte nás na +421 907 47 70 70 a my ako zmluvná pohrebná služba s ÚDZS, podľa platnej legislatívy prevezieme zosnulého na patologické oddelenie, kde sa vykoná pitva.
 4. Pomôžeme vám s ďalšími krokmi: návšteva pohrebníctva, výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu a vybavenie pohrebných dokumentov.

Úmrtie v nemocnici resp. domove dôchodcov

 1. Po obdržaní informácie o úmrtí zosnulého nás kontaktujte  na nonstop čísle +421 907 47 70 70 ohľadom prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia.
 2. Náš pracovník vám pomôže s ďalšími krokmi: návšteva pohrebníctva, výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu a vybavenie pohrebných dokumentov.

Úmrtie na inom mieste alebo úmrtie za nezvyčajných okolností

 1. Bezodkladne kontaktujte políciu na čísle 158 alebo 112 a oznámte úmrtie.
 2. Kontaktujte našu pohrebnú službu na nonstop čísle +421 907 47 70 70 a náš pracovník vám pomôže s ďalšími krokmi: návšteva pohrebníctva, výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu a vybavenie pohrebných dokumentov.

Úmrtie v zahraničí

 1. Bezodkladne kontaktujte miestnu políciu a Slovenský konzulát v danej krajine a oznámte úmrtie.
 2. Kontaktujte nás na nonstop čísle +421 907 47 70 70 a náš pracovník vám pomôže s ďalšími krokmi. 
 3. Komunikáciu s úradmi a všetky náležitosti v zahraničí vyriešime za vás. Stačí komunikovať len s nami. 
Go to top